ParsQuran
آتش در قرآن

Fire in Quran آتش در بسیاری از آیات قرآن به عنوان سمبل مجازات بدکاران بیان شده است. ولی علاوه بر این, به آتش در موضوعات دیگری هم اشاره شده است. در کل می توان نقش آتش را در چهار موضوع متفاوت در قرآن دید. به این موضوعات در زیر به صورت خلاصه اشاره شده است.

۱- موسی و آتش در سرزمین مقدس طوی

سوره ۲۷, آیه ۷    "[يادكن] هنگامى را كه موسى به خانواده خود گفت من آتشى به نظرم رسيد به زودى براى شما خبرى از آن خواهم آورد يا شعله آتشى براى شما مى‏آورم باشد كه خود را گرم كنيد"   

سوره ۲۷, آیه ۸    "چون نزد آن آمد آوا رسيد كه خجسته [و مبارك گرديد] آنكه در كنار اين آتش و آنكه پيرامون آن است و منزه است‏خدا پروردگار جهانيان"   

سوره ۲۰, آیه ۱۰    "هنگامى كه آتشى ديد پس به خانواده خود گفت درنگ كنيد زيرا من آتشى ديدم اميد كه پاره‏اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش راه خود را باز يابم"   

۲- سرد شدن آتش بر ابراهیم

سوره ۲۱, آیه ۶۹    "گفتيم اى آتش براى ابراهيم سرد و بى‏آسيب باش"   

سوره ۲۹, آیه ۲۴    "و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند بكشيدش يا بسوزانيدش ولى خدا او را از آتش نجات بخشيد آرى در اين [نجات بخشى خدا] براى مردمى كه ايمان دارند قطعا دلايلى است"   

۳- خلق موجودات از آتش

سوره ۳۸, آیه ۷۶    "گفت من از او بهترم مرا از آتش آفريده‏اى و او را از گل آفريده‏اى"   

سوره ۵۵, آیه ۱۵    "و جن را از تشعشعى از آتش خلق كرد"   

۴- مجازات بدکاران

سوره ۳, آیه ۱۳۱    "و از آتشى كه براى كافران آماده شده است بترسيد"   

سوره ۳, آیه ۱۶    "همان كسانى كه مى‏گويند پروردگارا ما ايمان آورديم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار"   

سوره ۱۰, آیه ۸    "آنان به [كيفر] آنچه به دست مى‏آوردند جايگاهشان آتش است"   

سوره ۴۰, آیه ۶    "و بدين سان فرمان پروردگارت در باره كسانى كه كفر ورزيده بودند به حقيقت پيوست كه ايشان همدمان آتش خواهند بود"   

سوره ۳۲, آیه ۲۰    "و اما كسانى كه نافرمانى كرده‏اند پس جايگاهشان آتش است هر بار كه بخواهند از آن بيرون بيايند در آن بازگردانيده مى‏شوند و به آنان گفته مى‏شود عذاب آن آتشى را كه دروغش مى‏پنداشتيد بچشيد"